Przejdź do głównej zawartości

3 Kursy

Szkolenie okresowe BHP dyrektorów szkół
Szkolenia BHP
Podgląd Kursu

Szkolenia BHP

Szkolenie okresowe BHP dyrektorów szkół

Szkolenie BHP e-learning dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych, zarówno publicznych i niepublicznych.

Szkolenia pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenia BHP
Podgląd Kursu

Szkolenia BHP

Szkolenia pracowników administracyjno-biurowych

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia okresowe BHP online dla pracowników administracyjno-biurowych. Szkolenia dedykowane są pracownikom firm, urzędów i różnego rodzaju instytucji, którzy wykonują szeroko pojęte prace biurowe.

Szkolenia pracowników służby zdrowia
Szkolenia BHP
Podgląd Kursu

Szkolenia BHP

Szkolenia pracowników służby zdrowia

Szczególne warunki pracy w służbie zdrowia wymagają realizacji skrupulatnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym nauki oceny zagrożeń i metod przeciwdziałania takim zagrożeniom i kształtowania odpowiednich warunków pracy.